11 / 11 / 1401
16 : 05
اسامی دانش اموزان کاندید در شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی معرفت نو در سال تحصیلی 97-96   کلاس پنجم کلاس چهارم ارشیا ایزک محمدی 1 کیارش خرم روز 1 مهدی سعیدی 2 ثامن طاعتی 2 امیرعلی مکرمی 3 علیرضا طالبی 3 سیدامیرالدین موسوی 4 حسیم ...
تاریخ انتشار : 3 آبان 1396

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء سمت 1 سید صالح موسوی 98 عضو اصلی 2 علی اکبر زاده 94 عضو اصلی 3 فرزام فداکار 89 عضو اصلی 4 سورنا شاد 67 عضو اصلی 5 رادمان حسن زاده 64 عضو اصلی 6 آرتین پورصادق 63 عضو اصلی 7 آراد قنبری 61 عضو اصلی 8 پارسا جاوید 61 عضو اصلی 9 بهراد بادلی 54 عضو اصلی 10 کیان حسین زاده 52 عضو علی البدل 11 ماهان محجوب 51 عضو علی البدل ...
تاریخ انتشار : 7 آبان 1393