11 / 11 / 1401
16 : 37
یکی از مهم ترین وظایف اساسی انجمن اولیا و مربیان آگاهی بخشی و ارتقاء دانش و مهارت پدران و مادران در خصوص مسائل دینی ، تربیتی ، اخلاقی و اجتماعی فرزندانشان در دوره های مختلف رشد و مشاوره با آنان...
تاریخ انتشار : 5 دی 1394

دعوت نامه انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 95 - 94 حضور محترم اولیاء دانش‌آموزان دبستان غیر دولتی معرفت نو با شروع ماه مهر ماه علم آموزی و معرفت ، نیاز به تعامل و همبستگی بین خانه و مدرسه بیش...
تاریخ انتشار : 15 مهر 1394

از دانش آموزان عزیز دبستان غیردولتی معرفت نو در همه پایه های تحصیلی دعوت به عمل می آید که آثار علمی- فرهنگی- هنری خود را در قالب کادرستی و نقاشی تا تاریخ 94/2/9 جهت شرکت در جشنواره خلاقیت و نوآوری...
تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1394

قابل توجه اولیا محترم دانش آموزان پایه ششم شورای مدرسه با همکاری و همفکری اعضا محترم انجمن اولیا و مربیان این واحد در نظر دارد جلسه ای در خصوص "پیشگیری از آسیب های اجتماعی " مقارن با ساعت 16:30...
تاریخ انتشار : 10 دی 1393

خانواده و نقش آن در توسعه و پویایی جامعه ، امروزه ، از باورهای پذیرفته شده اجتماعی است . آشنایی با استعدادها و توان نهاد خانواده با توجه به اهمیت و تأثیر آن در تربیت فرزندان ،...
تاریخ انتشار : 10 دی 1393

به اطلاع اولیا محترم دانش آموزان دبستان غیر دولتی معرفت نو می رساند جلسه ی توصیفی اولیا با آموزگاران  در ارتباط با طرح توصیفی و پیشرفت  طبق جدول زیر در  ساعت 16:30 الی 18:00 در محل آموزشگاه برگزار می گردد. شنبه مورخ...
تاریخ انتشار : 10 دی 1393

 به اطلاع اولیا گرامی میرساند جلسه ی انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی معرفت نو در تاریخ 15/7/93 در ساعت 16:30الی 18:30 در مکان سالن اجتماعات دبستان معرفت نو برگزار خواهد شد. خواهشمند است ، ضمن...
تاریخ انتشار : 10 دی 1393

به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی های اولیا و مربیان ، هر ساله آموزش و پرورش ماهنامه آموزشی ، تربیتی و پرورشی پیوند را در اختیار آموزشگاه ها قرار می دهد تا با برنامه ریزی و هماهنگی مدیریت و...
تاریخ انتشار : 2 آبان 1393