11 / 11 / 1401
16 : 52
اسامی دانش اموزان کاندید در شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی معرفت نو در سال تحصیلی 97-96   کلاس پنجم کلاس چهارم ارشیا ایزک محمدی 1 کیارش خرم روز 1 مهدی سعیدی 2 ثامن طاعتی 2 امیرعلی مکرمی 3 علیرضا طالبی 3 سیدامیرالدین موسوی 4 حسیم ...
تاریخ انتشار : 3 آبان 1396

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء سمت 1 سید صالح موسوی 98 عضو اصلی 2 علی اکبر زاده 94 عضو اصلی 3 فرزام فداکار 89 عضو اصلی 4 سورنا شاد 67 عضو اصلی 5 رادمان حسن زاده 64 عضو اصلی 6 آرتین پورصادق 63 عضو اصلی 7 آراد قنبری 61 عضو اصلی 8 پارسا جاوید 61 عضو اصلی 9 بهراد بادلی 54 عضو اصلی 10 کیان حسین زاده 52 عضو علی البدل 11 ماهان محجوب 51 عضو علی البدل ...
تاریخ انتشار : 7 آبان 1393

1-     بهره مندی از شیوه نامه های پرورشی و آموزشی و مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزی و کمیته های آن با مفاد آئین نامه اجرایی مدارس . 2-     بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های...
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1393

داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی باید دارای شرایط زیر باشند : الف ) رعایت اخلاق و ارزش های اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان . ب ) داشتن روحیه مسئولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران . ...
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1393

1-   تحکیم و تعمیق ارزش ها ، باورهای دینی ، آموزه های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان 2-    تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان . 3-    تمرین مشارکت جویی...
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1393