11 / 11 / 1401
17 : 01
اعضاء انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی معرفت نو     سال تحصیلی 99-98   1 آقای کامبیز معافی مدنی رئیس انجمن 2 آقای احمدرضا زرین چهر نائب رئیس انجمن 3 خانم بنفشه منجمی منشی روابط انجمن 4 خانم اعظم عزتی عضو انجمن 5 آقای هاشم رحیمی عضو انجمن 6 خانم راحله بادپیما عضو انجمن 7 آقای محمدمحمد علی پور عضو علی البدل 8 خانم...
تاریخ انتشار : 6 آذر 1398

به منظور هماهنگی و ارتباط بیشتر اعضای محترم ، تقویم کاری انجمن تا پایان اردیبهشت ماه 1398 به شرح زیر اعلام می شود : الف – تقویم کاری انجمن   شماره ی جلسه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری جلسه چهارم    5 / 09...
تاریخ انتشار : 1 آبان 1397

اعضاء انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی معرفت نو سال تحصیلی 98-97 1 آقای سیدامیرعلی زینی رئیس انجمن 2 آقای کامبیز معافی مدنی نائب رئیس انجمن 3 خانم بنفشه منجمی منشی روابط انجمن 4 آقای احمدرضا زرین چهر عضو انجمن 5 خانم  سوده باقری عضو انجمن 6 خانم اعظم عزتی عضو انجمن 7 خانم راحله باد پیما عضو انجمن 8 آقای...
تاریخ انتشار : 1 آبان 1397

تاریخ انتشار : 7 مهر 1397

به منظور هماهنگی و ارتباط بیشتر اعضای محترم ، تقویم کاری انجمن تا پایان اردیبهشت ماه 1397  به شرح زیر اعلام می شود : الف – تقویم کاری انجمن شماره ی جلسه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری جلسه چهارم    5 / 09 / 96 ساعت...
تاریخ انتشار : 25 مهر 1396

اعضاء انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی معرفت نو سال تحصیلی 96-95 1 آقای سیدامیرعلی زینی رئیس انجمن 2 آقای کامبیز معافی مدنی نائب رئیس انجمن 3 خانم بنفشه منجمی منشی روابط انجمن 4 آقای احمدرضا زرین چهر عضو انجمن 5 آقای ابوطالب اصغری عضو انجمن 6 خانم اعظم عزتی عضو انجمن 7 خانم راحله باد پیما عضو انجمن 8 آقای هاشم...
تاریخ انتشار : 25 مهر 1396

کتاب های تربیتی 91- استرس مادر و کودک و علل آن 92- آنچه یاد می دهی و یاد می گیری 93- میخواهم سالم باشم! 94- فقط یک قرص آرامش! 95- فروید چه می گوید؟ 96- نوجوان را دریابیم! 97- جوان تنهاست 98- این دید و بازدیدهای تکراری! 99- آیا...
تاریخ انتشار : 19 اردیبهشت 1396

قابل توجه اولیاء محترم ؛ تقویم کاری انجمن تا پایان اردیبهشت ماه 1396 به شرح زیر اعلام می شود : شماره ی جلسه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری جلسه چهارم سه شنبه   02 / 09 / 95 ساعت...
تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1396