9 / 12 / 1399
16 : 30
اسامی پذیرفته شدگان دبستان غیردولتی معرفت نو در آزمون ورودی سازمان استعدادهای درخشان سال تحصیلی (94-95 (به ترتیب حروف الفبا نام دانش آموز ردیف پویا آقاجانی 1 محمدامین ابراهیمی تمرین 2 آرین اکبری 3 سید آیین امیری 4 جواد تراهی 5 نیما جورشری 6 بنیامین خانکشی پور 7 امیررضا خسروی 8 سجاد ...
تاریخ انتشار : 16 تیر 1394