11 / 11 / 1401
17 : 45
اسامی پذیرفته شدگان دبستان غیردولتی معرفت نو در آزمون ورودی سازمان استعدادهای درخشان سال تحصیلی (94-95 (به ترتیب حروف الفبا نام دانش آموز ردیف پویا آقاجانی 1 محمدامین ابراهیمی تمرین 2 آرین اکبری 3 سید آیین امیری 4 جواد تراهی 5 نیما جورشری 6 بنیامین خانکشی پور 7 امیررضا خسروی 8 سجاد ...
تاریخ انتشار : 16 تیر 1394

نام و نام خانوادگی مقام پایه تحصیلی سجاد مهرپیما اول کشوری ششم ابتدایی آرین آیتی فیروزآبادی اول کشوری پنجم ابتدایی آرمان زارعی اول مدرسه چهارم ابتدایی ...
تاریخ انتشار : 29 بهمن 1393