11 / 11 / 1401
16 : 30
اعلام نتایج مسابقات قرآن، عترت و نماز مرحله منطقه ای

باسمه تعالی

اعلام نتایج مسابقات قرآن، عترت و نماز مرحله منطقه ای

رتبه

رشته

پایه

نام و نام خانوادگی

ردیف

دوم

احکام

چهارم

ابوالفضل اسدپور

1

اول

احکام

پنجم

امیرحسین همتی

2

پنجم

حفظ عمومی

چهارم

ابوالفضل اسدپور

3

چهارم

حفظ عمومی

پنجم

محمدسروش مقیمی

4

سوم

حفظ ویژه

پنجم

حسین مردانی

5

پنجم

حفظ ویژه

چهارم

مهدی رحیمی

6

اول

قرائت

پنجم

حسین مردانی

7

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای این عزیزان

 

 

 تاریخ انتشار : 26 اسفند 1397نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر