2 / 07 / 1400
06 : 04
اعضا انجمن اولیا و مربیان 96-95

1

آقای سیدامیرعلی زینی

رئیس انجمن

2

آقای کامبیز معافی مدنی

نائب رئیس انجمن

     

3

خانم بنفشه منجمی

منشی روابط انجمن

4

آقای احمدرضا زرین چهر

عضو انجمن

5

خانم ثمره شیوعی

عضو انجمن

6

آقای منصور چکاد

عضو انجمن

7

آقای ابوطالب اصغری

عضو انجمن

8

خانم اعظم عزتی

عضو علی البدل

9

خانم راحله بادپیما

عضو علی البدل

10

خانم مریم سادات فیاضی

عضو علی البدل

 تاریخ انتشار : 19 آبان 1395نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر