16 / 05 / 1399
03 : 02
اعضا انجمن (سال تحصیلی 95-94)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای حسن حسن زاده

مدیر مدرسه

2

آقای سیدکاظم عظیمی

معاون مدرسه

3

خانم جمشیدپی

نماینده معلمان

4

خانم بیدریغ

معاون پرورشی

5

آقای سیدامیرعلی زینی

رئیس انجمن

6

آقای ابوطالب اصغری

نائب رئیس انجمن

7

خانم مریم عزیزی

منشی روابط انجمن

8

آقای احمدرضا زرین چهر

عضو انجمن

9

خانم ثمره شیوعی

عضو انجمن

10

آقای کامبیز معافی مدنی

عضو انجمن

11

خانم آیلین نعمتی

عضو علی البدل

12

خانم اعظم عزتی

عضو علی البدل

13

خانم راحله بادپیما

عضو علی البدلتاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1395نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر