16 / 04 / 1401
11 : 08
نفرات اول آزمون علمی خاص مدارس غیردولتی (مرآت)

نام و نام خانوادگی

مقام

پایه تحصیلی

سجاد مهرپیما

اول کشوری

ششم ابتدایی

آرین آیتی فیروزآبادی

اول کشوری

پنجم ابتدایی

آرمان زارعی

اول مدرسه

چهارم ابتداییتاریخ انتشار : 29 بهمن 1393نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر