2 / 07 / 1400
07 : 09
اعضاء انجمن اولیا و مربیان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

یوسف روغنی

رئیس انجمن

2

منصور چکاد

نائب رئیس

3

احمدرضا زرین چهر

عضو اصلی

4

مریم عزیزی

عضو اصلی

5

ثمره شیوعی

عضو اصلی

6

نوید سیگاری متجدد

عضو اصلی

7

سید امیرعلی زینی

عضو اصلی

8

آیلین نعمتی

عضو علی البدل

9

مژگان قربان زاده

عضو علی البدل

10

راحله باد پیما

عضو علی البدلتاریخ انتشار : 16 آذر 1393نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر