28 / 05 / 1398
17 : 25
پرسنل اداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حسن حسن زاده

مدیر و مؤسس

2

سیدکاظم عظیمی

مدیر اجرایی

3

ابوالحسن ادیب پسند

معاون

4

سیدهادی امیرکیائی

معاون

5

شهناز حسنی

معاون اجرایی

6

ساناز حسن زاده

فناوریتاریخ انتشار : 16 آذر 1393نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر