16 / 04 / 1401
12 : 45
شرایط عضویت در شورای دانش آموزی

داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی باید دارای شرایط زیر باشند :

الف ) رعایت اخلاق و ارزش های اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان .

ب ) داشتن روحیه مسئولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران .

ج ) برخورداری از نظم و انضباط تحصیلی و پایبند به رعایت قوانین مدرسه .

د ) برخورداری از وضعیت تحصیلی متوسط و رو به رشد .

ه ) برخورداری از وضعیت رفتاری متعادل .تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1393نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر